Petö


Petö metoden ( konduktiv pedagogik)

Konduktiv pedagogik innehåller pedagogiska träningsprogram som syftar till att stimulera barnets utveckling. Ett centralt behandlingsmål är att lära barnet att kontrollera sin motorik.

Konduktiv pedagogik används framför allt för barn med motoriska funktionsstörningar.

Metoden utvecklades i Ungern under 1040- och 1950 talet av Dr András Petö. Han utgick från att en motoriskstörning består av inlärningsproblem och att den skadade själv genom träning kan utveckla sina motoriska färdigheter. All behandling utförs av en så kallad konduktor i en kombinerad roll som lärare, sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.

Det ingår i metoden att barnet skall försöka lära sig att kontrollera sin motorik och sina kroppsfunktioner utan hjälpmedel. Ett mål är självständig gångförmåga samt förmåga att klara sig själv (äta, klä på sig mm) utan hjälp.


En annan viktig komponent i konduktiv pedagogik är att träningen sker i grupp. Man betonar vikten av att barnet lär sig fungera i grupp och att gruppen påverkar barnet.

Sång och rytmik ingår som viktiga moment i behandlingen. Rörelseträningen är funktionellt inriktad. Den utgår från ett basprogram som modifieras beroende på gruppens förmåga. Träningsprogrammet är intensivt och barnet är dagligen engagerat i olika strukturerade aktiviteter.

Konduktiv pedagogik används i första hand för barn med

Cerebral Pares ( CP ).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar