Move and walkMove & Walk är en vidareutveckling av den ungerska konduktiva pedagogiken.

Andreas var på Move & Walk i Nässjö år 2002 och tränade i fyra veckor. Det var jätte spännande att få vara med där och se hur han utvecklades, för det gjorde han verkligen. Andreas blev rörligare och fick bättre kontroll på kroppen.

Dom anser att det är bra att starta sin träning så tidigt som möjligt, redan vid en ålder av cirka ett och ett halvt år kan det vara aktuellt att börja. All träning för barn är inriktad på lek, sång och ramsor. Barn lär sig lättast att utföra olika saker genom att få erfarenhet genom att leka.

Programmet i barngrupper är anpassat till den förmåga och utgångsläge som de individuella barnen har. Varje grupp arbetar alltså efter ett ”unikt” program som är anpassat till den aktuella gruppen. Minst en vuxen ( förälder eller assistent ) är med under hela träningsperioden.
Efter avslutad träning får du med dig ett eget anpassat träningsprogram hem.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar